Aktualizované zmeny v školskom semafore od 29.11. 2021

Aktualizované zmeny v školskom semafore od 29.11. 2021
  1. Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma – nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk.
  2. Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, pokiaľ sa naňho nevzťahuje výnimka. Výnimka na nosenie rúšok pre žiakov ZŠ a SŠ bola zrušená 25. 11. 2021.
  3. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.
  4. Ostatné hromadné podujatia (napr. účelové cvičenia, didaktické hry, a pod.) sa neuskutočňujú. Rodičovské schôdzky sa konajú dištančnou formou. Toto obmedzenie neplatí v prípade úkonu prevzatia Ag samotestov.
  5. Stravovanie žiakov a zamestnancov sa musí uskutočniť bez premiešavania žiakov, tried a skupín, ak to prevádzkové podmienky neumožňujú, je možné pristúpiť k vydávaniu suchej stravy prostredníctvom balíčkov. Je nutné urobiť zonáciu priestorov jedálne podľa tried pri sedení za stolmi. Stravovanie v jedálni je umožnené len žiakom a zamestnancom.
  6. Je nutné zabezpečiť minimalizovanie miešania žiakov/zamestnancov a striedania miestností pri vyučovaní
  7. Telesná a športová výchova v interiéri sa realizuje iba bez premiešavania tried.
  8. Krúžková činnosť sa nerealizuje.


          


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac January 2022 Nasledujúci mesiac
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31