Žiadosť o odpis

Informácie k žiadosti o vydanie odpisu dokladu o vzdelaní

 

1) Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov vystavuje odpis dokladu o vzdelaní od školského roka 1983/1984. Bývalí žiaci, ktorí končili v predchádzajúcich rokoch musia požiadať o vystavenie odpisu podnik, pre ktorý sa učili (ak existuje) alebo Štátny archív Trenčín pracovisko Považská Bystrica (tel.: 042/426 16 17, mail: archiv.tn.pb@minv.sk) na adrese:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Štátny archív v Trenčíne

pracovisko Považská Bystrica

Slovenských partizánov 1135/55

017 01  Považská Bystrica

2) Odpis dokladu o vzdelaní (vysvedčenie, vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list, maturitné vysvedčenie) sa vystaví na osobitnom tlačive (s vodoznakom štátneho znaku SR), ktoré schválilo Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR.

3) Žiadosť o vystavenie odpisu dokladu o vzdelaní môže žiadateľ zaslať:

a) mailom na adresu: info@sosospu.sk,

b) poštou na adresu školy: SOŠ obchodu a služieb Púchov, Ul. 1. mája 1264, 020 01  Púchov,

c) priniesť osobne na sekretariát školy.

  • Lehotu na vybavenie odpisu určuje § 49 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom poriadku na15 dní od doručenia organizácii. V zložitejších prípadoch môže byť lehota 30-dňová. 
  • Vyhotovený odpis si môže žiadateľ prevziať osobne na sekretariáte školy, alebo bude zaslaný poštou ako zásielka na doručenku do vlastných rúk (zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z.).

 4) Pri vydávaní odpisu dokladu o vzdelaní SOŠ obchodu a služieb Púchov vyberá poplatok podľa Vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií. Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií je uvedený v prílohe č. 7 Smernice č. 2/2023 platnej od 1.4.2023.

Smernicu s prílohami nájdete kliknutím na tento link:

http://www.sosospu.sk/o-skole/pristup-k-informaciam-na-zaklade-zakona-c.-211-2000-z.z.-o-slobodnom-pristupe-k-informaciam/smernica-o-slobodnom-pristupe-k-informaciam.html?page_id=4310

 

Bc. Zuzana Pivková

Púchov  31. marca 2023

zuzana.pivkova@sosospu.sk

+421 42 4631360

 

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30