Štúdium

Študijné odbory

názov hotelová akadémia obchodný pracovník kuchár čašník servírka kozmetik pracovník marketingu obchod a podnikanie kozmetička a vizážistka
číslo 6323 K 6442 K 6445 K 6444 K 6446 K 6405 K 6352 M 6362 M
typ štúdia študijný odbor študijný odbor študijný odbor študijný odbor študijný odbor študijný odbor študijný odbor študijný odbor
dĺžka 5 4 4 4 4 4 4 4
forma denná denná denná denná denná denná denná denná
ukončenie maturitná skúška žiaci majú možnosť získať výučný list maturitná skúška výučný list maturitná skúška výučný list maturitná skúška výučný list maturitná skúška výučný list maturitná skúška výučný list maturitná skúška  maturitná skúška výučný list

Učebné odobry

názov čašník servírka kuchár predavač hostinský kaderník cukrár
číslo 6444 H 6445 H 6460 H 6489 H 6456 H 2964 H
typ štúdia učebný odbor učebný odbor učebný odbor učebný odbor učebný odbor učebný odbor
dĺžka 3 3 3 3 3 3
forma denná denná denná denná denná denná
ukončenie záverečná skúška výučný list záverečná skúška výučný list záverečná skúška výučný list záverečná skúška výučný list záverečná skúška výučný list záverečná skúška výučný list

Nadstavbové štúdium

názov spoločné stravovanie vlasová kozmetika
číslo 6421 L 6426 L
typ štúdia nadstavbové štúdium na získanie maturity nadstavbové štúdium na získanie maturity
dĺžka 2 2
forma denná denná
ukončenie maturitná skúška maturitná skúška