Kontakt

Názov školy: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
Skrátený názov školy: SOŠ obchodu a služieb Púchov
Adresa školy: Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov
Sekretariát: 042/4631 360
Email: info@sosospu.sk
IČO:  000 158 569

 

Riaditeľ: Mgr. Iveta Mináriková

042/4631 366
iveta.minarikova@sosospu.sk
Sekretariát: Bc. Zuzana Pivková

042/4631 360

zuzana.pivkova@sosospu.sk
Zástupca pre
teoretické vyučovanie:
Mgr. Miriam Kremeňová 042/4631 360 miriam.kremenova@sosospu.sk
  Mgr. Gabriela Vráblová
042/4631 360 gabriela.vrablova@sosospu.sk
Zástupca pre
praktické vyučovanie:
Ing. Nadežda Šajtlavová
042/4631 330 nadežda.sajtlavova@sosospu.sk
Výchovný poradca: Mgr. Anna Golejová
042/4631 360
Ekonomický úsek: Ing. Adriana Budayová 042/4631 409 adriana.budayova@sosospu.sk
Vedúca školskej jedálne Emília Urbanová 042/4631 365 emilia.urbanova@sosospu.sk

Zodpovedná osoba podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov: 

Ing. Adriana Budayová   042/4631409   adriana.budayova@sosospu.sk


Mapa