Výchovný poradca

Mgr. Anna Golejová

Hlavné okruhy činnosti výchovného poradcu na našej škole:

 • Realizuje pohovory s problémovými žiakmi, ich rodičmi, triednymi učiteľmi a majstrami odborného výcviku. Medzi najčastejšie problémy patria záškoláctvo, fajčenie, ale i krádeže, šikanovanie, nevhodné správanie na vyučovaní a odbornom výcviku a iné porušenia školského a vyučovacieho poriadku.
 • Pomáha žiakom riešiť ich bežné problémy, prípadne ich nasmeruje na odbornú pomoc.
 • Realizuje kariérne poradenstvo pre žiakov základných škôl a ich rodičov. Pomáha im zorientovať sa v ponúkaných študijných a učebných odboroch, ktoré ponúka naša škola. Stretáva sa so žiakmi končiacimi ZŠ, ich rodičmi a výchovnými poradcami.
 • Realizuje kariérne poradenstvo pre žiakov končiacich SŠ, ktorí majú záujem študovať na VŠ. Pomáha žiakom zorientovať sa v ponuke vysokých škôl a pri vypísaní prihlášky na VŠ.
 • Realizuje kariérne poradenstvo pre žiakov, ktorí končia učebný odbor SŠ a majú záujem pokračovať v nadstavbovom štúdiu.
 • Organizuje odborné prednášky a besedy, ktoré sú zamerané napr. na ďalšie možnosti štúdia na VŠ, ponuky práce, samostatné podnikanie, vstup do života, oblasť sexuálnej výchovy, starostlivosti o svoje telo a i.
 • Úzko spolupracuje s protidrogovým koordinátorom.
 • Spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • Spolupracuje s POLÍCIOU
 • Spolupracuje s okresnými a krajskými pedagogicko - psychologickými poradňami.
 • Koordinuje integráciu žiakov s vývinovými poruchami učenia a inými výchovno-vzdelávacími potrebami.

Konzultačné hodiny:

Každý pracovný deň

od 8:05 do 8:30 hod.

Stretnutie s výchovným poradcom si môžete dohodnúť aj mimo konzultačných hodín.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31