Tehotenské štipendium

Od 1. apríla 2021 vstúpil do platnosti §149a školského zákona č. 245/2008 Z.z. - tehotenské štipendium

Plnoletej tehotnej žiačke strednej školy, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského, sa v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (t.j. je na začiatku 13. týždňa tehotenstva) priznáva tehotenské štipendium.

Výška tehotenského štipendia je  aktuálne 200 € mesačne.

Tlačivo „Žiadosť o priznanie tehotenského štipendia“ je k dispozícií na ekonomickom úseku školy u Ing. Adriany Budayovej č.dv. 04.

Doklady, ktoré sú potrebné doložiť k žiadosti:

-          lekárske potvrdenie o tom, že žiadateľke začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určený lekárom,

-          potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľke nevznikol nárok na výplatu tehotenského

O tehotenskom štipendiu rozhoduje riaditeľka školy, o čom vydá rozhodnutie. Tehotenské štipendium je priznané od prvého dňa v mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť s kompletnými prílohami.  Mesiac na dátume vystavenia príslušných dokladov sa musí zhodovať s mesiacom, v ktorom žiadateľ podá žiadosť o priznanie tehotenského štipendia.

Tehotenské štipendium sa vypláca aj v mesiacoch júl a august.

Nárok na tehotenské štipendium zaniká:

-          vznikom nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení dieťaťa na dieťa, na ktoré žiačka poberá tehotenské štipendium,

-          vznikom nároku na výplatu tehotenského,

-          skončením tehotenstva,

-          podmienečným vylúčením,

-          dňom, kedy prestala byť žiačkou školy,

-          skončením štúdia.

 

 

V Púchove 13.5.2021

 

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31