Učebné odbory čašník, servírka, kuchár - záverečné skúšky

Záverečné skúšky učebných odborov čašník, servírka, kuchár