DUÁLNE VZDELÁVANIE (SDV)

Systém duálneho vzdelávania

odbory duálu

 link (Lidl): https://kariera.lidl.sk/studenti-absolventi/ziak-zakladnej-skoly

Informácia pre uchádzačov o štúdium v SDV

Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264 Púchov určuje kritériá prijímacieho konania na školský rok 2024/2025 v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, s vyhláškou MŠ SR č. 224/2022 o strednej škole v znení neskorších predpisov.

Kritériá a ostatné podmienky prijímacieho konania sú určené a po vyjadrení Rady školy  zo dňa 24.10.2023 a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 14.11.2023 určila kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium.

Na základe určenia najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho  samosprávneho kraja v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2024/2025 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti prijímame nasledovný počet žiakov do SDV:

študijné odbory:

Kód odboru

Názov odboru

Dĺžka štúdia

Profilové predmety

Počet žiakov zaradených do SDV

Zamestnávateľ

6442 K

obchodný pracovník

4

SJL, cudzí jazyk

2

Lidl – Ilava,

Deichmann – Pov. Bystrica

 učebné odbory:

Kód odboru

Názov odboru

Dĺžka štúdia

Profilové predmety

Počet žiakov zaradených do SDV

Zamestnávateľ

6445 H

kuchár

3

bez prijímacej skúšky

2

Sport Hotel Aqua Púchov, Hotel Podhradie Pov. Podhradie

6444 H

čašník, servírka

3

bez prijímacej skúšky

2

Sport Hotel Aqua Púchov, Hotel Podhradie Pov. Podhradie

6488 H

pracovník gastronómie

3

bez prijímacej skúšky

1

Hotel Podhradie

Pov. Podhradie

2964 H

cukrár

3

bez prijímacej skúšky

1

 

firma -  Ihriský

Nová Dubnica

 

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30