História školy

Prvá písomná zmienka o učňovskom školstve v Púchove je z roku 1924.  Škola niesla názov Všeobecná učňovská škola a mala správcu a štyroch učiteľov, učilo sa v nej 49 žiakov v profesiách kolár, mlynár, krajčír, stolár, kováč, pekár, murár, debnár, obuvník, garbiar, zámočník, holič, papučiar, kupec, maliar a sedlár.

Nathanov hostinec – 1. sídlo školy

Postupne pribúdali nové profesie, podľa požiadaviek doby i regiónu, napr. fotograf, farbiar, obchodník, sódovkár, strojný zámočník, záhradník, automechanik, elektrotechnik, kaderník, kníhkupec, čašník, modistka, drogista, kominár, podkováč, výčapník, cukrár, obchodník so surovými kožušinami, s odevmi, s papierom, so zmiešaným či  s textilným tovarom. Názov školy sa často menil, bola to Obecná UŠ, Štátna UŠ, Odborná UŠ, Základná odborná UŠ, Štátna odborná UŠ, UŠ miestneho hospodárstva. Škola sa nachádzala  v budove meštianskej školy, neskôr v budove bývalého Nathonovho hostinca na Námestí slobody (dnes približne budova VÚB). Do nových budov sa presťahovala 1. septembra 1969 a sídli v nich dodnes.

Nové priestory školy 

Vtedy mala škola 975 žiakov a  funkciu riaditeľa školy od roku 1955až do roku 1982 vykonávala Anna Kršáková.  V školskom  roku  1978/1979 bola škola premenovaná na Stredné odborné učilište a  prvýkrát  tu maturovali dospelí študenti v strednej škole pre pracujúcich vo večernej i dennej forme. Od 1. 9. 1981 bolo učilište premenované na Stredné odborné učilište spoločného stravovania. Škola sa stala základňou prípravy kvalifikovaných odborníkov služieb a remesiel. Stala sa objektom realizovania novej koncepcie vzdelávania v odbore kuchár, čašník a predavač.  Na istú dobu sa prevádzkovateľom   školy stali Reštaurácie  Považská Bystrica. V roku 1982 sa stal riaditeľom Ing. Štefan Cengel a vytrval v tejto funkcii do roku 1986.  Od školského roku 1982/83 nastupujú i prví 4-roční maturitní čašníci, postupne i maturitní kuchári a obchodní pracovníci. Žiaci vykonávali odborný výcvik pod vedením majstrov odbornej výchovy, ktorí boli zamestnancami školy, nie podnikov.

Zamestnanci školy v školskom roku 1983/84

Od roku 1986 sa riaditeľom Stredného odborného učilišťa spoločného stravovania  stal Mgr. Dušan Moravčík a vytrval vo svojej funkcii do roku 1992. Od roku1991 bola škola premenovaná na Stredné odborné učilište  služieb a naďalej pripravuje čašníkov, kuchárov, cukrárov, predavačov, kaderníkov a mäsiarov. Odborný výcvik sa realizuje predovšetkým v závodoch Dubničanka  v Dubnici nad Váhom, v školskom bufete, v školskej jedálni, v kaderníctve Viki v Púchove, v predajni Mladosť v Nimnici, v Mäsokombináte v Púchove  a v reštaurácii a hoteli Študent v Považskej Bystrici. V tomto roku bola v Strednom odbornom učilišti služieb zriadená aj Dievčenská odborná škola. Jej poslední žiaci maturovali v školskom roku 2000/2001. Od roku 1992 sa stala riaditeľkou  Stredného odborného učilišťa a zároveň Dievčenskej odbornej školy  Ing. Mgr. Anna Váňová a vo svojej funkcii vytrvala do roku 1998.

Od roku 1998 sa stal riaditeľom Stredného odborného učilišťa, Dievčenskej odbornej školy  a zároveň  Hotelovej akadémie  a doteraz ním je Mgr. Ivan Kasár. V tomto roku začala písať svoju históriu Hotelová akadémia ako 5-ročný študijný odbor. Od roku 2000 nesie škola názov Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Púchov. Od školského roku 2002/03 je škola zapojená do projektov medzinárodného európskeho programu Leonardo da Vinci. V rámci týchto projektov sa žiaci zúčastňujú výmenných zahraničných stáži v krajinách: Nemecko, Maďarsko, Česko, Poľsko, Nórsko a Belgicko. V školskom roku 2003/2004 bolo vybudované spojenie dvoch pavilónov A a B, čím sa vyriešil priestor pre šatne, bufet, ale aj nepríjemné prechádzanie po vonku najmä v zime. V roku 2008 bola slávnostne otvorená nová budova a v nej školská prevádzka cukrárne  a  prevádzka kaderníctva a kozmetiky Akadémia. Názov školy sa zmenil ešte dvakrát a  súčasný názov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov nesie od roku 2009. Ustálili sa i odbory, a to hotelová  akadémia, kozmetik, kozmetička a vizážistka,  pracovník marketingu, obchod a podnikanie, kuchár, čašník, servírka, kaderník, cukrár, hostinský, nadstavbové štúdium – spoločné stravovanie, vlasová kozmetika. Areál školy sa stále zveľaďuje, triedy sa modernizujú, budujú sa špeciálne učebne. Od 1. septembra 2011 bola do prevádzky uvedená plne vybavená odborná učebňa pre výučbu ekonomických predmetov, ktorá bola vybudovaná v priestoroch školy v rámci projektu Elektronizácia učebných osnov - nevyhnutnosť modernej školy. Všetky učebne sa postupne zapĺňajú technikou a novým vybavením, čím spĺňajú požiadavky súčasného moderného vzdelávania.

Naša škola už svojou existenciou prežila svojich prvých absolventov,  pre mnohých sa stala miestom s tvorivou  atmosférou, miestom, kde sa naučili profesionálne využiť svoje zručnosti, kde sa rozvinula ich láska k múdrosti minulosti a jej remeselníckym či gastronomickým tradíciám, k požiadavkám dneška i modernej budúcnosti, aby vo svojom pracovnom živote mohli s hrdosťou v srdci vyslovovať meno svojej školy, ktorá už  viackrát zmenila svoj názov, ale ani počas svojej už viac ako 90-ročnej existencie  nestratila svoje dobré meno. Toho sú si vedomí aj jej súčasní žiaci a učitelia. Majú veľmi veľkú zodpovednosť voči svojim predchodcom, a preto sa snažia nadviazať na ich odkaz a zveľaďovať školu  i pre budúce generácie jej absolventov.

 

 Súčasné priestory školy 

 

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30