Zážitkové vzdelávanie_Bratislava - Devín

II. A trieda na exkurzii 07.06.2022