DOD 2016/2017

„Fašiangy, čas plesov a zábavy“, to bola hlavná téma tohtoročného Dňa otvorených dverí na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Púchove...