Zážitkové vzdelávanie Čahtice, Podolí

študentov II.A, III. A, III.AH