Druhé kolo prijímacích skúšok - voľné miesta

Druhé kolo prijímacích skúšok - voľné miesta

Stredná odborná škola obchodu a služieb,

Ul. 1. mája 1264, Púchov

 

                                 Sídlo: Ul. 1. mája 1264, 020 01  Púchov

 

                          Druhé kolo prijímacích skúšok

                                          22.6.2021

 

Riaditeľka SOŠ obchodu a služieb Púchov, v súlade s § 66 ods. 7 Z.z. č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade  oznamuje žiakom 9. ročníka ZŠ a rodičom, že na škole sa uskutoční druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest.  

                  

                         Voľné miesta -  študijné odbory:

 Prijímacie skúšky do študijných odborov sa konajú dňa 22.6. 2021, 8:00, v sídle školy.

  6442 K obchodný pracovník                    2    voľné miesta 

  /prijímacia skúška  zo SJL a MAT/

 

  6352 M obchod a podnikanie                 3    voľné miesta 

  /prijímacia skúška  zo SJL a MAT/

 

  6323 K hotelová akadémia                     1    voľné miesto

  /prijímacia skúška  zo SJL a ANJ/

 

                       Voľné  miesta - učebné odbory:

 Prijímacie konanie  do učebných odborov  je bez prijímacích skúšok!!!

   2964 H   cukrár:                                     3  voľné miesta

   6489 H   hostinský:                                1  voľné  miesto

 

V prípade záujmu nás kontaktujte  na tel. čísle: 0424631360, alebo elektronicky: info@sosospu.sk

Prihlášky do druhého kola prijímacích skúšok je potrebné doručiť elektronicky alebo poštou na SOŠ obchodu a služieb Púchov do 17. 6.2021.

 

 

                                                                                        Riaditeľka školy

 


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac December 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31