Otvorenie školského roka 2021/2022 – 2. 9. 2021

Školský rok 2021/2022 otvoríme v súlade s pokynmi MŠ SR v učebniach SOŠ obchodu a služieb Púchov nasledovne:

2. 9. 2021 o 8:30 do školy nastúpia triedy:

Trieda

Učebňa

II.C

A 11

III.A

B 25

III.B

A 3

III.C

A 2

IV.A

A 1

III.AH

B 17

IV.AH

A 12

V.AH

B 28

II.SA

B 20

 

2. 9. 2021 o 10:00 do školy nastúpia triedy:

Trieda

Odbor

Učebňa

I.A  

obchod a podnikanie, obchodný pracovník, kozmetik

A 11

I.B

cukrár, kuchár

B 19

I.C

hostinský, kaderník

B 17

I.AH

hotelová akadémia

B 18

I.SA

vlasová kozmetika, spoločné stravovanie

B 15

I.SB

spoločné stravovanie

A 0

II.A

--

A 5

II.B

--

A 12

II.AH

--

B 23

 

 

Na základe odporúčania MŠ SR od 2.9.2021:

-        na škole sa bude vykonávať ranný filter,

-        v deň nástupu priniesť vypísané Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka a odovzdať tr. učiteľke/učiteľovi,

-        žiaci a zamestnanci školy musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom. /... výnimku z tejto povinnosti definuje aktuálne platná vyhláška 237/,

-        upozorňujeme pri návrate z dovolenky zo zahraničia na aktuálne platné vyhlášky UVZ SR.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti pre návštevníka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30