ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY v učebných odboroch 2024

Záverečné skúšky

2023/2024

Na základe § 73 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. a Vyhlášky č. 224/2022 Z. z. určuje Ministerstvo školstva termín riadneho skúšobného obdobia a termín mimoriadneho skúšobného obdobia na vykonanie záverečnej skúšky takto:

a)  riadny termín skúšobného obdobia na konanie záverečnej skúšky sa určuje od 12. júna 2024 do 28. júna 2024.

b) mimoriadny termín skúšobného obdobia na konanie záverečnej skúšky sa určuje od 16. septembra 2024 do 27. septembra 2024 alebo od 3. februára 2024 do 14. februára 2024.

 

§ 18 Záverečná skúška

1)     v teoretickej časti záverečnej skúšky sa overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanej téme.

2)     v praktickej časti záverečnej skúšky sa overujú zručnosti a schopnosti žiaka vo vyžrebovanej téme.

§ 19  Organizácia záverečnej skúšky

1)     na teoretickú časť záverečnej skúšky sa určuje najmenej 25 tém.

2)     teoretická časť záverečnej skúšky trvá najviac 15 minút. Príprava žiaka na teoretickú časť záverečnej skúšky trvá 15 minút až 30 minút.

3)     na praktickú časť záverečnej skúšky sa určuje podľa náročnosti a špecifík odboru vzdelávania 1 téma až 15 tém zohľadňujúce činnosti, na ktorých výkon sa žiak pripravuje.

4)     praktická časť záverečnej skúšky trvá najviac 24 hodín.

5)     praktická časť záverečnej skúšky sa vykonáva ako individuálna alebo ako skupinová. Na praktickej časti záverečnej skúšky možno používať učebné pomôcky uvedené v zadaní.

6)     pri konaní praktickej časti záverečnej skúšky je jednou hodinou praktickej časti záverečnej skúšky 60 minút.

7)     priebeh záverečnej skúšky je verejný. Ak sa praktická časť záverečnej skúšky koná na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, priebeh záverečnej skúšky môže byť na žiadosť zamestnávateľa neverejný.

 

Prehľad priebehu ZS v školskom roku 2023/2024


 

Trieda

Odbor

Študijné voľno

Praktická časť ZS

Miesto konania praktickej časti ZS

Teoretická časť ZS

III.B

6445 H kuchár

17.,18. a 19.6.2024

20.6.- 21.6.2024

Hotel Študent

Považská Bystrica

24.06.2024

SOŠOS Púchov

2964 H cukrár

 

13.,14. a 17.6.2024

 

 

18.6.- 19.6.2024

 

Cukrárska výrobňa

Púchov

24.06.2024

SOŠOS Púchov

III.C

6489 H hostinský, hostinská

17.,18. a 19.6.2024

20.6.- 21.6.2024

Hotel Študent

Považská Bystrica

24.06.2024

SOŠOS Púchov

6456 H kaderník

 

13.,14. a 17.6.2024

 

 

18.6.-19.6.2024

 

Kaderníctvo Viki

Púchov

24.06.2024

SOŠOS Púchov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31