Originálne ukážky archaických nástrojov

výchovný koncert, na ktorom sa aj tancovalo