Oznámenie o možnosti objednania samotestov

Vážení  rodičia a žiaci,

v záujme zachovania zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov budú mať žiaci stredných škôl možnosť využívať  dobrovoľné samotestovanie  Ag testami v domácom prostredí.

Každý žiak strednej školy, ktorého zákonný zástupca prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce samotestovanie. Možnosť  antigénového samotestovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali  ochorenie COVID – 19.

Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného  Ministerstvom zdravotníctva SR.

Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť  možnosť domáceho samotestovania žiakov, ministerstvo ho odporúča realizovať v pondelok a vo štvrtok  ráno pred nástupom do školy alebo kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID – 19.

Vzhľadom na termíny spracovania získaných údajov pre objednanie samotestov, sa na Vás obraciame so žiadosťou, aby ste nám svoj záujem o sadu samotestov doručili poštou, priniesli osobne  alebo  dali vedieť najlepšie elektronicky na e-mail: riaditel@sosospu.sk do 24.8. 2021 vrátane.

V prílohe sa nachádza  Žiadosť o sadu samotestov, ktorú žiadateľ vyplní a odfotenú prepošle na uvedený e-mail, prípadne adresu školy.

Na základe zisteného záujmu škola objedná potrebný počet sád testov. Po 30.08.2021 testy škola odovzdá zákonnému zástupcovi/plnoletému žiakovi proti podpisu. O termíne distribúcie bude škola zákonného zástupcu/plnoletého žiaka informovať na stránke školy.

V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag testom žiaka počas školského roka:

1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.

2. Rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.

3. Rodič neodkladne oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.

Viac informácii môžete nájsť  na     https://ucimenadialku.sk/

Žiadame Vás, aby ste denne sledovali webovú stránku našej školy  www.sosospu.sk, kde budeme aktualizovať všetky ďalšie dôležité  informácie.

 

Ďakujeme za spoluprácu

 

S pozdravom

                                                                                       Mgr. Iveta Mináriková

                                                                                         riaditeľka školy

 


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30