Stredoškolské sociálne štipendiá v školskom roku 2023/2024

 Stredoškolské štipendia vybavuje Ing. Adriana Budayová na ekonomickom úseku školy č.dv.04, kontakt 042/4631409

 

Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa. 

 

Požadované doklady, ktoré treba doložiť k žiadosti ak ide o štipendium z titulu hmotnej núdze:

  1. Koncoročné vysvedčenie šk. roka 2022/2023
  2. Aktuálny doklad z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že žiak sa spoločne posudzuje s osobami, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi

Požadované doklady, ktoré treba doložiť k žiadosti ak ide o štipendium z titulu životného minima:

  1. Koncoročné vysvedčenie šk. roka 2022/2023,
  2. Doklady o príjme posudzovaných osôb rodiny za kalendárny rok 2022

-        potvrdenie zamestnávateľa o čistej mzde zo závislej činnosti,

-        doklad z daňového úradu „Výpis na účely priznania sociálneho štipendia pre žiakov stredných škôl“,

-        dávky sociálneho poistenia t.j. napr. dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské dávky, materské dávky, ošetrovné atď.,

-        dávky a príspevky v hmotnej núdzi,

-        zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, peňažný príspevok za opatrovanie,

-        prídavok na dieťa, daňový bonus

-        rozhodnutia súdu napr. na výživné

-        dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa),

-        iné doklady preukazujúce príjmy do rodiny

  1. Aktuálny doklad o počte spoločne posudzovaných osôb

Doklad o počte nezaopatrených detí sa najjednoduchšie získa z úradu práce podľa počtu vyplácaných prídavkov na deti (potom už nie je potrebné dokladovať štúdium súrodencov na stredných alebo vysokých školách)

 

Termín predloženia vyplnených žiadostí s kompletnými dokladmi je najneskôr do 26. septembra 2023!!!

 

Dôležité!!!

Mesiac na dátume vystavenia príslušných dokladov sa musí zhodovať s mesiacom, v ktorom žiak podá žiadosť o štipendium (napríklad: žiadosť je podaná 15.9.2023 a príslušné doklady musia mať dátum vystavenia v mesiaci september)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31