Pracovné ponuky

SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1 mája 1264, Púchov ponúka prácu na pracovnú pozíciu majster odbornej výchovy pre odbor kuchár

Miesto výkonu práce: SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, 020 01 Púchov (školské pracovisko Hotel Študent, Ul. Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Pov. Bystrica)

Dátum nástupu: 1. september 2023

Požadované vzdelanie:

  • v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • úplné stredné odborné vzdelanie a vyučenie v odbore kuchár

Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov

Rozsah úväzku: plný úväzok.

Ďalšie požiadavky:

- zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti
- bezúhonnosť

Náplň práce: pedagogická činnosť pri uskutočňovaní odborného výcviku a odbornej praxe v rámci školského vzdelávacieho programu. Rozvíjanie odborných vedomostí a praktických zručností žiakov. Vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním správneho technologického postupu a bezpečnostných predpisov pri práci.

Platové podmienky: plat bude určený podľa platových taríf  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

Ponúkame:

  • Dovolenka predĺžená nad rozsah ustanovený v § 103 ZP o 5 pracovných dní
  • Poskytovane príspevku na rekreáciu
  • Pracovný čas 37 a ½  hodiny týždenne
  • Možnosť profesijného rozvoja
  • V roku 2023 a 2024 jeden deň plateného pracovného voľna podľa §141 ods. 3 písm. c) ZP

Žiadosť a ostatné požadované doklady je potrebné zaslať  na adresu SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, 020 01 Púchov, alebo mailom na adresu: iveta.minarikova@sosospu.sk do 09.06.2023

Kontaktná osoba:

Mgr. Iveta Mináriková
riaditeľka školy
tel.: +421 903 523 072
iveta.minarikova@sosospu.sk

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31