Pečatenie II.SA

Dnes nadviazali študenti II.SA triedy so svojou triednou prof. Ing. Jarkou Urbanovou na dlhoročnú tradíciu našej školy a zapečatili svoje triedne knihy na celý týždeň. Bude to pre nich týždeň príprav ich stužkovej slávnosti. Prežite ho s radosťou a hrdosťou! Vivat!