Talent Trenčianskeho kraja 2019

Kornélia Tichá, žiačka III. ročníka odbor cukrár ocenená ako Talent TSK