Smernica o podávaní sťažností

Postup pre podanie sťažnosti

      V súvislosti s platnosťou zákona Národnej rady SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, ktorý upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania sťažnosti, oznamujeme, že poverenými zamestnancami na prijímanie sťažností sú zástupkyne riaditeľa školy na úseku teoretického a praktického vyučovania a vedúca ekonomického úseku.

     Sťažnosti sa podávajú písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou podľa Smernice o podávaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností podaných v SOŠ obchodu a služieb Púchov č. 2/2010.

      Osobné a ústne sťažnosti sú vybavované v pracovných dňoch Strednej odbornej školy obchodu a služieb Púchov. 

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31