Žiadosť o odpis

Informácie k žiadosti o vydanie odpisu dokladu o vzdelaní

  1)      Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov vystavuje odpis dokladu o vzdelaní od školského roka 1983/1984. Bývalí žiaci, ktorí končili v predchádzajúcich rokoch musia požiadať o vystavenie odpisu podnik, pre ktorý sa učili (ak existuje) alebo Štátny archív Trenčín pracovisko Považská Bystrica (tel.: 042/426 16 17, archiv.tn.pb@minv.sk) na adrese:

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Štátny archív v Trenčíne

pracovisko Považská Bystrica

Slovenských partizánov 1135/55

017 01  Považská Bystrica

 2)      Odpis dokladu o vzdelaní (vysvedčenie, vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list, maturitné vysvedčenie) sa vystaví na osobitnom tlačive (s vodoznakom štátneho znaku SR), ktoré schválilo Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR.

 3)      Žiadosť o vystavenie odpisu dokladu o vzdelaní (príloha č. 1) môže žiadateľ zaslať:

a)      mailom na adresu: info@sosospu.sk,

b)      poštou na adresu školy: SOŠ obchodu a služieb Púchov, Ul. 1. mája 1264, 020 01  Púchov,

c)      priniesť osobne na sekretariát školy.

  • Lehotu na vybavenie odpisu určuje § 49 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom poriadku na15 dní od doručenia organizácii. V zložitejších prípadoch môže byť lehota 30-dňová. 
  • Vyhotovený odpis si môže žiadateľ prevziať osobne na sekretariáte školy, alebo bude zaslaný poštou ako zásielka na doručenku do vlastných rúk (zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z.).

 4)      Pri vydávaní odpisu dokladu o vzdelaní SOŠ obchodu a služieb Púchov nevyberá správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

 Bc. Zuzana Pivková

Púchov  24. júna 2016

zuzana.pivkova@sosospu.sk

00421 42 4631365

 

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac December 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31