ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY v učebných odboroch 2023

Prehľad priebehu ZS v školskom roku 2022/2023

 

Trieda

Odbor

Praktická časť ZS

Miesto konania praktickej časti ZS

Teoretická časť ZS

III.B

6445 H kuchár

22.06. 2023 -  23.06.2023

Hotel Študent

Považská Bystrica

26.06.2023

SOŠOS Púchov

2964 H cukrár

22.06. 2023 -23.06.2023

Cukrárska výrobňa

Púchov

26.06.2023

SOŠOS Púchov

III.C

6456 H kaderník

22.06. 2023 - 23.06.2023

Kaderníctvo Viki

Púchov

26.06.2023

SOŠOS Púchov

6444 H čašník, servírka

22.06. 2023 - 23.06.2023

Hotel Študent

Považská Bystrica

26.06.2023

SOŠOS Púchov

Poznámka: všetky odbory budú mať študijné voľno v čase od 19. 06. 2023 – 21.06.2023

Záverečné skúšky

Na základe § 73 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. a Vyhlášky č. 224/2022 Z. z. určuje ministerstvo školstva termín riadneho skúšobného obdobia a termín mimoriadneho skúšobného obdobia na vykonanie záverečnej skúšky takto:

a)  riadny termín skúšobného obdobia na konanie záverečnej skúšky sa určuje od 15. júna 2023 do 30. júna 2023.

b) mimoriadny termín skúšobného obdobia na konanie záverečnej skúšky sa určuje od 18. septembra 2023 do 29. septembra 2023 alebo od 5. februára 2024 do 16. februára 2024.

 

 

§ 18 Záverečná skúška

1)     v teoretickej časti záverečnej skúšky sa overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanej téme.

2)     v praktickej časti záverečnej skúšky sa overujú zručnosti a schopnosti žiaka vo vyžrebovanej téme.

 

 § 19  Organizácia záverečnej skúšky

1)     na teoretickú časť záverečnej skúšky sa určuje najmenej 25 tém.

2)     teoretická časť záverečnej skúšky trvá najviac 15 minút. Príprava žiaka na teoretickú časť záverečnej skúšky trvá 15 minút až 30 minút.

3)     na praktickú časť záverečnej skúšky sa určuje podľa náročnosti a špecifík odboru vzdelávania 1 téma až 15 tém zohľadňujúce činnosti, na ktorých výkon sa žiak pripravuje.

4)     praktická časť záverečnej skúšky trvá najviac 24 hodín.

5)     praktická časť záverečnej skúšky sa vykonáva ako individuálna alebo ako skupinová. Na praktickej časti záverečnej skúšky možno používať učebné pomôcky uvedené v zadaní.

6)     pri konaní praktickej časti záverečnej skúšky je jednou hodinou praktickej časti záverečnej skúšky 60 minút.

7)     priebeh záverečnej skúšky je verejný. Ak sa praktická časť záverečnej skúšky koná na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, priebeh záverečnej skúšky môže byť na žiadosť zamestnávateľa neverejný.

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30