Informácie pre stravníkov

               

Nový stravník, ktorý sa predtým u nás ešte vôbec  nestravoval, musí vypísať prihlášku, ktorú dostane v kancelárii školskej jedálne. Pri odovzdaní prihlášky dostane stravník  variabilný symbol a číslo účtu, na ktorý je možné posielať úhrady.

PLATBA ZA STRAVNÉ sa uskutočňuje

bezhotovostne –  najvhodnejšie zadaním trvalého príkazu z vášho účtu na účet ŠJ v tvare:

IBAN SK59 8180 0000 0070 0050 9001

Na tento účet je potrebné zasielať platby vo forme preddavku (trvalý príkaz na úhradu na obmedzený čas od augusta do apríla). Výška mesačného poplatku je stanovená na sumu zodpovedajúcu 20 stravným dňom a príslušnej vekovej skupine stravníka.

Je potrebné na príkaze na úhradu uvádzať pridelený variabilný symbol, na základe ktorého budú platby zaevidované v elektronickom systéme školskej jedálne. Daný variabilný symbol platí po celú dobu školskej dochádzky.

Termín realizácie platby je najneskôr do 18. dňa v predchádzajúcom mesiaci. Neskorší termín úhrady môže zablokovať výdaj obeda v prvých dňoch mesiaca.

Žiaci do 15 rokov                   1,85 €/obed                (20 dní = 37,00 Eur)

Žiaci nad 15 rokov                 2,05 €/obed                (20 dní = 41,00 Eur)

Obed sa v  školskej  jedálni vydáva  od 11:15 do 13:45 hod. v deň školského vyučovania.

Dôležité informácie:                                                                                                  

stravné lístky na obedy sa vydávajú vždy po 20.dni v mesiaci na nasledujúci mesiac. Stravník bude automaticky prihlásený na odber stravy na celý mesiac,

- obed je možné odobrať len prostredníctvom predloženého stravného lístka, bez stravného lístka bude obed vydaný len  so súhlasom vedúcej ŠJ,

- odhlásiť sa zo stravovania je možné najneskôr deň vopred do 14:00 hod. osobne v školskej jedálni , vo výnimočných prípadoch telefonicky na čísle 042/ 4631 365 najneskôr do 7.15 hod. ráno daného dňa, Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

- Vyúčtovanie zálohových platieb (preplatok) sa uskutoční 1 x ročne v mesiaci júl poukázaním na účet stravníka.

Tel.: 042/ 4631 365                                                        Emília Urbanová                              Email: emilia.urbanova@sosospu.sk                             vedúca školskej jedálne


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31