Storočnica školy

Stredná škola obchodu a služieb v Púchove slávi 100. výročie založenia. Oslavy jubilea vyvrcholili 18. apríla 2024 slávnostnou akadémiou a banketom v budove Kultúrneho domu v Púchove, ktorých sa zúčastnili okrem súčasných a bývalých zamestnancov i vzácni hostia - zástupcovia štátnej a verejnej správy,  kolegovia z partnerskej školy z Nemecka, riaditelia základných a stredných škôl, partneri zmluvných pracovísk, ako aj sponzori či sympatizanti školy. Všetkých privítala riaditeľka školy Mgr. Iveta Mináriková, ktorá vo svojom príhovore prepojila minulosť s prítomnosťou: Prvá zmienka o škole  je z roku  1924, kedy naša škola niesla názov Všeobecná učňovská škola. Mala svojho správcu a štyroch učiteľov. Učilo sa tu 49 žiakov v profesiách kolár, mlynár, krajčír, stolár, kováč, pekár, murár, debnár, obuvník, garbiar, zámočník, holič, papučiar, kupec, maliar a sedlár. Odvtedy ubehlo sto rokov, počas ktorých sa plnili sny a vízie ľudí, ktorí stáli pri jej vzniku a spolu s pokračovateľmi v pedagogických i nepedagogických  zamestnancoch verili, že cesta, ktorou sa škola uberá, je  správna a pomôže plniť sny a vízie tých, ktorí ju absolvujú. Dnes pripravujeme žiakov v odboroch hotelová  akadémia, kozmetik, obchodný pracovník, obchod a podnikanie, kuchár, čašník, servírka, kaderník, cukrár, hostinský, nadstavbové štúdium – spoločné stravovanie, vlasová kozmetika, podnikanie v remeslách a službách. Od budúceho školského roku nám pribudnú odbory pracovník v gastronómii, kozmetik - vizážista a ekonomický a administratívny pracovník v podnikaní. Zmenil sa areál školy, pribudlo množstvo nových odborných učební, športové ihrisko, cukráreň a kaderníctvo Akadémia. Vek školy má však aj druhú stránku, ktorá sa podpisuje na stave budov, ktoré máme v správe, a žiada si väčšiu pozornosť. V roku 2022 a 2023 sme vďaka investícii zriaďovateľa, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, v oboch budovách kompletne zrekonštruovali strechu a elektrické rozvody školy. Táto rekonštrukcia výraznou mierou skvalitnila život školy a kvalitu vzdelávania.“ Trenčianskemu samosprávnemu kraju sme vďační i za dar k 100. výročiu, a to notebook pre školu, ďakovné listy a kvety.

Tým najúspešnejším zamestnancom a najvzácnejším hosťom boli  za vykonanú prácu pri príprave mládeže na odborné profesie a za účasť na rozvoji a budovaní školy udelené pamätné ocenenia. Nasledoval kultúrny program a sviatočnú atmosféru umocnil slávnostný banket. Ďakujeme všetkým sponzorom a rodičom, ktorí svojimi príspevkami pomohli zorganizovať nezabudnuteľnú oslavu.

Ďakujeme aj všetkým žiakom školy, ktorí sa zúčastnili príprav i priebehu osláv storočnice!

 


Fotogaléria

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31