DOD 2018/2019

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ „Rok na škole – štyri ročné obdobia“ 08.02.2019