Halloween alebo „prespávačka“ v škole

V stredu 18.10.2023 si študenti našej školy pod patronátom predmetovej komisie cudzích jazykov pripomenuli Halloween.