Praktické maturitné skúšky v odboroch čašník, servírka a kuchár

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky IV.B triedy