Praktické maturitné skúšky - kuchár a čašník, servírka

Praktickou maturitnou skúškou zavŕšili svoje pôsobenie na tejto škole študenti IV. B triedy v študijnom odbore kuchár a čašník, servírka. Maturanti pripravovali a realizovali záhradnú slávnosť na tému Slovenská kuchyňa včera a dnes. Praktickú časť maturitnej skúšky vykonávalo spolu 17 študentov, 7 v odbore kuchár a 10 v odbore čašník v dňoch 15. a 16. mája 2018 v priestoroch školy a cukrárne Akadémia.