Ochutnávka destilátov v Dohňanoch

obsluhu hostí pri ochutnávkach zabezpečovali naše študentky II.AH