Slávnostné ukončenie štúdia absolventov študijných odborov

II.SB, IV.A a V.AH na slávnostnom odovzdávaní vysvedčení 08.06.2022