Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

fotografie zo slávnostného otvorenia školy