Slávnostné ukončenie školského roka 2023/24

v športovej hale a v hoteli Študent