Slávnostné ukončenie školského roka

...a tak sme ukončili školský rok 2018/2019