1 Elektronizácia učebných osnov - nevyhnutnosť modernej školy

Stredná odborná škola obchodu a služieb,

Ul.1.mája 1264, Púchov

Realizuje projekt na zmenu zaužívaných metód vzdelávania v rámci výučby, na prepojenie pracovnej sily s požiadavkami trhu práce a pripravuje absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a tým zabezpečuje konkurencieschopnosť Slovenskej republiky.

Prijímateľ: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.1.mája 1264, 020 01 Púchov

Názov projektu: „Elektronizácia učebných osnov – nevyhnutnosť modernej školy“

Kód ITMS: 26110130329

Operačný program: Vzdelávanie

Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Obdobie realizácie: september 2010 – august 2012

Cieľom projektu je zmeniť zaužívané metódy vzdelávania, zavedenie a používanie moderných pomôcok na zefektívnenie vyučovania a prezentácií s dôkladným využitím IKT – interaktívnej tabule na výuku žiakov.

Kontaktné údaje: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.1.mája 1264, 020 01 Púchov,

Tel: 042/46 31 365, e-mail: ivan.kasar@sosospu.tsk.sk www.minedu.sk www.asfeu.sk www.sosospu.edu.sk


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31