5 Vzdelávanie e-learningovou formou

Anglický jazyk a Nemecký jazyk formou e-learningu

Výučbu vzdelávacej aktivity realizovala vzdelávacia spoločnosť E – learnmedia, s.r.o. Dukelská 1404/613, Dubnica nad Váhom pre pedagogických zamestnancov a žiakov odbor „ Pracovník marketingu“ a odbor „ Kuchár“ zaradených do projektu pod názvom: „Elektronizácia učebných osnov - nevyhnutnosť modernej školy“.

Vzdelávacích aktivít sa zúčastnilo 14 pedagogických pracovníkov, ktorí sa vzdelávali v anglickom jazyku, 45 žiakov zapojených do projektu nemecký jazyk a 80 žiakov zapojených do projektu anglický jazyk. Spolu 139 účastníkov. Počas trvania aktivity postupne získavali prehľadným, intuitívnym a hlavne systémovým spôsobom nové vedomosti, slovíčka, gramatiku, ktoré boli obsahovo diferencované v rôznorodých témach.

Cieľom tejto vzdelávacej aktivity bolo prehĺbiť základné vedomosti účastníkov anglického jazyka alebo nemeckého jazyk a rozšíriš nové portfólio slovíčok z rôznorodých všedných komunikačných tém. Štúdium bolo rozdelené na lekcie. Po každých 3 lekciách bolo zhrnutie, ktoré predstavovalo gramatiku, nové slovíčka, atď. Týmto spôsobom bola účastníkom vysvetlená podstata problému. Účastník si precvičil okrem výslovnosti jednotlivých slovíčok aj ich správne používanie, ktoré bolo demonštrované na interaktívnych cvičeniach (doplňovanie slov na prázdne miesta viet, spájanie častí viet, priradenie správneho textu ku správnemu zvukovému záznamu, atď.) Účastníci zvládli danú problematiku, ktorá im bola vysvetlená na interaktívnych cvičeniach s tematikou každodenného života, ktorá bola zakomponovaná podľa obsahovej predlohy

. Celý kurz prebiehal e-learningovou formou, účastníci študovali jednotlivo a samostatne. Obsahová náplň bola rôznorodá, t. z., že poznatky, ktoré účastníci nadobudli budú môcť využiť v ich ďalšej práci a osobnom rozvoji.Na záver účastníci dostali certifikát o absolvovaní štúdia.

Ing. Hamšíková


Fotogaléria

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31