6 Hospodársky týždeň

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Hospodársky týždeň

Hospodársky týždeň sa konal v termínoch 19.09 – 24.09 , 26.09.-01.10, 03.10.-08.10, 10.10.-15.10.2011 na Chate Čertov v Lazoch pod Makytou. V rámci projektu Elektronizácia učebných osnov – nevyhnutnosť modernej školy sa ho zúčastnilo 58 účastníkov z radov žiakov a pedagogických zamestnancov.

Projekt Hospodársky týždeň vznikol v Zϋrichu vo Švajčiarsku. Jeho úlohou bolo vyškoliť nezamestnaných ľudí tak, aby sa rozhodli pre vlastné podnikanie. Projekt bol veľmi úspešný a rýchlo sa rozšíril aj do škôl a po roku 1989 sme sa s ním oboznámili aj na Slovensku. V Slovenskej republike bol projekt organizovaný z poverenia MŠ SR Metodickým centrom v Bratislave a Nadáciou Ernesta Schmidheinyho v Zϋrichu po názvom Projekt podpory chápania voľného trhového hospodárstva.

Hospodársky týždeň je kurz /podnikateľská hra/ v rozsahu 40 vyučovacích hodín, ktorý účastníci absolvujú v priebehu jedného týždňa ideálne mimo školských priestorov. Študenti prevažne 3. ročníkov na týždeň opustili klasické vyučovanie a vytvorili TOP manažmenty pre tri podniky, ktoré medzi sebou súperia v podnikateľských aktivitách v trhovom prostredí. Svoje podniky sa snažili viesť čo najlepšie a všetky rozhodnutia v oblasti výroby, vedy a inovácií, marketingu, ľudských zdrojov, v oblasti materiálového hospodárstva aj financovania robili samostatne, konzultovali s lektorom, ktorý nie je v pozícii vyučujúceho, ale v pozícii poradcu a informátora.

Každý deň bol pre nich jeden rok podnikania. Takto viedli svoje podniky štyri roky a posledný rok usporiadali valné zhromaždenie, na ktorom informovali akcionárov o svojich podnikateľských aktivitách a výsledku hospodárenia.

V priebehu týždňa získali veľmi veľa informácií o podnikateľskom prostredí, ktoré simuloval počítačový program a účastníci boli poverení rôznymi úlohami, ktoré museli neustále riešiť, museli sa rýchlo rozhodovať, bojovať s časom, ktorého mali stále málo. Nielenže viedli podnik, ale vykonávali i ďalšie aktivity ako prieskum trhu, vyrábali reklamné plagáty, natáčali reklamné šoty, viedli tlačovú konferenciu svojho podniku, písali články o chode svojho podniku, snažili sa dosiahnuť značku kvality, oboznámili sa so spoločenským protokolom, ale najmä snažili sa vyrábať, predávať a dosahovať zisky tak, ako reálni podnikatelia.

Hospodársky týždeň prebiehala síce ako hra, všetko v podniku sa dialo fiktívne, ale žiaci to tak nevnímali. Učili sa brať na seba riziko a niesť zaň zodpovednosť, rozhodovali veľmi rozvážne o tom, či kúpiť alebo nekúpiť nový stroj, či si zobrať úver, či a koľko zamestnancov prepustiť, ale najmä ako dosiahnuť čo najlepšie postavenie na trhu a maximálny zisk. Medzi podnikmi sa od prvého dňa vytvorila rivalita a trvala až do posledného dňa. Každý TOP manažment chcel byť najúspešnejší. Hospodársky týždeň svojím priebehom nepripomínalo klasické vyučovanie. Dôraz sa kládol na motiváciu a na aktívnu účasť študenta pri riešení rôznych problémových úloh, na jeho tvorivosť, na vlastný prístup k riešeniu problémov. Žiaci si ani neuvedomili, že boli vtiahnutí do vyučovacieho procesu. Boli projektom veľmi nadšení a konštatovali, že sa veľmi veľa naučili, ich vlastný zážitok z podnikania aj keď len fiktívneho im vytváral priestor na lepšie chápanie súvislostí a vzťahov z hospodárskej praxe. Podnikateľskými aktivitami boli natoľko zaujatí, že vôbec neprotestovali, že ich pracovný deň trval od 8.00h do 17.00h s obedňajšou prestávkou.

Cieľom Hospodárskeho týždňa bolo netradičným spôsobom sprostredkovať účastníkom problematiku trhového hospodárstva. Koncepcia kurzu spočívala v pestrosti metód a foriem práce – striedanie prednášok o trhovom hospodárstve s analýzou konkrétnych podnikateľských rozhodnutí počas 4 podnikateľských období. Účastníci boli v sústavnom napätí, prežívali prácu v časovom strese, museli rýchlo reagovať na flexibilitu prostredia.

Týždenný kurz Hospodársky týždeň organizovala škola v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Trenčíne. Realizovala sa formou jednorazového týždenného kurzu v rozsahu 40 vyučovacích hodín.

Počas Hospodárského týždňa účastníci získali schopnosti na základe komplexného modelu podniku a jeho – podnikatelského prostredia odhaliť základné svislosti riadenia podniku a prostredníctvom hry na podnikanie – Podnikateľská hra prijímala konkrétne rozhodnutia v vyzvy v oblastia riadenia podniku ako aj získať základné názory na zvolené oblasti celého procesu hospodárenia.

Učastníkom bola podaná možnosť naučiť sa chápať a hodnotiť myšlienkový svet podniku a jeho podnikateľského prostredia.

Na záver boli účastníkom slávnostne odovzdané Osvedčenia o absolvovaní Hospodárskeho týždňa.

Ing. Hamšíková


Fotogaléria

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31