MATURITA 2024

ZÁKLADNÉ  INFORMÁCIE  K MATURITNEJ SKÚŠKE 2024

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon:

   –  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ,

-        Vyhláška č. 224/2022 Z. z v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NIVAM.

   – všetky aktuálne informácie o MS nájdete na www – stránke: www.nucem.sk

 

EČ a PFIČ MS 2023/2024

riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch: 

 • 12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
 • 13. marec 2024 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk,

 

Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 5. – 8. september 2023.

Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 9. – 12. apríl 2024 a 3. – 6. september 2024.

Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 5. – 8. september 2023 

Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 3. – 6. september 2024.

Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí ministerstvo školstva na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2023, resp. 2024.

Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 1. – 31. október 2023.

ÚFIČ bude v dňoch 03.06. – 07.06.2024

Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu maturitnej skúšky ďalej vyplýva:

 • Žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával.
 • Maturitná skúška zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.
 • Maturitná skúška z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Povinne  sa maturuje z týchto predmetov:

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Cudzí jazyk: anglický jazyk – úroveň B1 / B2, nemecký jazyk B1/B2
 • Teoretická časť odbornej zložky (TČOZ)
 • Praktická časť odbornej zložky (PČOZ)

 

Slovenský jazyk a literatúra (SJL):

 • Trvanie EČ MS: 100 minút
 • Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
 • Trvanie PFIČ MS: 150 minút
 • Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

 

Cudzí jazyk – ANJ/NEJ

Anglický jazyk / Nemecký jazyk(AJ / NEJ/B2):

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

 • Trvanie EČ MS: 120 minút
 • Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou
 • Trvanie PFIČ MS: 60 minút
 • Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

Anglický jazyk/ Nemecký jazyk (AJ /NEJ/ B1):

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

 • Trvanie EČ MS: 100 minút
 • Formát úloh: 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
 • Trvanie PFIČ MS: 60 minút
 • Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

 

 • Kedy zmaturujem?


Vyučovacie jazyky, cudzie jazyky:

Zmaturujem, ak
1. Ak dostanem z ústnej najhoršie 3 (1,2,3) a z testu viac ako 33% (33% je málo)
2. Ak dostanem z ústnej najhoršie 3 (1,2,3) a zo slohu viac ako 25% (25% je málo)
3. Ak dostanem z ústnej 4,
potom musím mať napísaný test na viac ako 33% (33% je málo) a SÚČASNE sloh na viac ako 25% (25% je málo).

Na ústnu maturitu môžem ísť bez ohľadu na výsledky z testu či slohu.

Z predmetu, z ktorého nepíšem test ani sloh:
Zmaturujem, ak dostanem z ústnej časti najhoršie 4 (1,2,3 alebo 4).


Súčasťou internej časti maturitnej skúšky je aj teoretická časť odbornej zložky (TČOZ) a praktická časť odbornej zložky (PČOZ).

 

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Február 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29