Dôležitý oznam: Dištančné vzdelávanie

Vážení rodičia, milí žiaci,

RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici podľa ustanovenia parag. 48 ods.4 písm. e ) zákona č. 355/2007 Z.z. nariaďuje v období od 6.decembra 2021 do 17. decembra 2021  v územnom obvode okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava zákaz prezenčného vzdelávania.

Počas uvedeného obdobia bude na škole dištančné vzdelávanie podľa platného rozvrhu hodín.

Žiaci sú povinní vzdelávať sa uvedenou formou prostredníctvom systému Eupage  podľa pokynov učiteľov a majstrov praktického vyučovania.   

Kritériá hodnotenia jednotlivých predmetov počas dištančného vzdelávania prebiehajú v súlade so Školským vzdelávacím programov učebných a študijných odborov. 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte svojho triedneho učiteľa.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac January 2022 Nasledujúci mesiac
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31