Stredoškolské sociálne štipendiá v školskom roku 2021/2022

Stredoškolské štipendia vybavuje Ing. Adriana Budayová na ekonomickom úseku školy č.dv.04, kontakt 042/4631409

 

Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa. 

Výška štipendia v šk.r.2021/2022 je:

 

49,78 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane

34,85 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane

24,89 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane

 

Požadované doklady, ktoré treba doložiť k žiadosti ak ide o štipendium z titulu hmotnej núdze:

  1. Koncoročné vysvedčenie šk. roka 2020/2021
  2. Aktuálny doklad z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že žiak sa spoločne posudzuje s osobami, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi

Požadované doklady, ktoré treba doložiť k žiadosti ak ide o štipendium z titulu životného minima:

  1. Koncoročné vysvedčenie šk. roka 2020/2021,
  2. Doklady o príjme posudzovaných osôb rodiny za kalendárny rok 2020

-          potvrdenie zamestnávateľa o čistej mzde zo závislej činnosti,

-          doklad z daňového úradu „Výpis na účely priznania sociálneho štipendia pre žiakov stredných škôl“,

-          dávky sociálneho poistenia t.j. napr. dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské dávky, materské dávky, ošetrovné atď.,

-          dávky a príspevky v hmotnej núdzi,

-          zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, peňažný príspevok za opatrovanie,

-          prídavok na dieťa, daňový bonus

-          rozhodnutia súdu napr. na výživné

-          dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa),

-          iné doklady preukazujúce príjmy do rodiny

  1. Aktuálny doklad o počte spoločne posudzovaných osôb

Doklad o počte nezaopatrených detí sa najjednoduchšie získa z úradu práce podľa počtu vyplácaných prídavkov na deti (potom už nie je potrebné dokladovať štúdium súrodencov na stredných alebo vysokých školách)

 

Termín predloženia vyplnených žiadostí s kompletnými dokladmi je najneskôr do 27. septembra 2021!!!

 

Dôležité!!!

Mesiac na dátume vystavenia príslušných dokladov sa musí zhodovať s mesiacom, v ktorom žiak podá žiadosť o štipendium (napríklad: žiadosť je podaná 15.9.2021 a príslušné doklady musia mať dátum vystavenia v mesiaci september)

 

 

 


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30