Nadstavbové štúdium

Plánované počty tried a žiakov prvého ročníka na školský rok 2020/2021

 

Nadstavbové denné štúdium

nadstavbové štúdium je určené pre absolventov učebného odboru.

(prijímacie skúšky prebiehajú v inom termíne )

spoločné stravovanie

(pre absolventov odboru:
kuchár, čašník, hostinský, cukrár)

6421L

Š

denná/2

vlasová kozmetika

(pre absolventov odboru: kaderník)

6426L

Š

denná/2


Dokumenty na stiahnutie