Spoločné stravovanie 6421 L

Základné údaje:

- študijný odbor dvojročného denného nadstavbového štúdia

- vhodný pre chlapcov, dievčatá, mužov a ženy, ktorí úspešne zvládli trojročný učebný odbor kuchár, čašník, (kuchár so zameraním na prípravu jedál, obsluhu, alebo pohostinstvo), hostinský a cukrár

- dĺžka prípravy je 2 roky

- odbor je ukončený maturitnou skúškou

Príprava v študijnom odbore je zameraná na získanie všeobecných vedomostí na úrovni iných stredných škôl s maturitou s tým, že výrazne rozširuje odbornú úroveň absolventov. Spomínaný odbor vytvára predpoklady pre to, aby absolvent zvládol rôzne formy súkromného podnikania spojené s finančným zabezpečením a hodnotením efektívnosti investícii.

Absolvent by mal ovládať zásady ekonomiky so zameraním na spoločné stravovanie a cestovný ruch, poznať zásady riadenia pracovníkov v zariadeniach spoločného stravovania a cestovného ruchu, ovládať pracovné činnosti manažmentu strednej úrovne riadenia, mal by si osvojiť základy podvojného účtovníctva, zvládať vyhotovenie účtovných dokladov a mal by vedieť pracovať so štatistickými údajmi v praxi.

Súčasťou štúdia je aj osvojenie si základných poznatkov z oblasti cestovného ruchu, hotelových služieb, práva, psychológie, informatiky a manažmentu v spoločnom stravovaní. V rámci odbornosti si študent ďalej rozširuje poznatky z oblasti správnej výživy, techniky prípravy pokrmov rôznych národných kuchýň, organizácie činnosti na úseku výroby a odbytu.

Po úspešnom absolvovaní dvoch rokov štúdia, študent vykoná maturitnú skúšku, ktorá ho oprávňuje uchádzať sa o pomaturitné štúdium, alebo o štúdium na vysokých školách za rovnakých podmienok ako majú ostatné školy poskytujúce úplné stredné vzdelanie.

Absolvent je pripravený vykonávať náročné pracovné činnosti v oblasti riadenia prevádzok spoločného stravovania a cestovného ruchu. Po získaní predpísanej dĺžky odbornej praxe môže pracovať ako : prevádzkar, šéfkuchár, hlavný čašník.

Uplatnenie nájde aj v iných povolaniach súvisiacich so spoločným stravovaním a cestovným ruchom, kde sa vyžaduje úplné stredné odborné vzdelanie.


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31