Vlasová kozmetika 6426 L

  Základné údaje:

- študijný odbor dvojročného denného nadstavbového štúdia

- vhodný pre úspešných absolventov trojročných učebných odborov kaderník, kaderníčka

- dĺžka denného štúdia je dva roky

- odbor je ukončený maturitnou skúškou

Príprava v študijnom odbore je zameraná na získanie všeobecných vedomostí na úrovni iných stredných škôl s maturitou s tým, že výrazne rozširuje odbornú úroveň absolventov.

Spomínaný odbor vytvára predpoklady pre to, aby absolvent zvládol rôzne formy súkromného podnikania spojené s finančným zabezpečením a hodnotením efektívnosti investícii.

V odborných predmetoch prehlbuje komplexné vedomosti, potrebné pre výkon v kaderníckych službách, so zameraním na posúdenie kvality vlasov, vlasovej pokožky, používania kozmetických prípravkov, s ovládaním základných kaderníckych postupov a technológie pri tvorbe zložitých spoločenských a večerných účesov, s použitím vlasových doplnkov, s prevedením úpravy účesu vysoko náročným spôsobom, podľa schematického zobrazenia alebo predlohy. Rozširuje odborné a praktické vedomosti a zručnosti o základy pleťovej kozmetiky so zameraním na kozmetické ošetrenie a líčenie pleti, ošetrenie rúk a nechtov.

Odbor ďalej rozširuje vedomosti týkajúce sa riadenia prevádzky. Absolvent získa vedomosti o právach a povinnostiach riadiaceho pracovníka, o činiteľoch ovplyvňujúcich pracovný výkon a vedomosti potrebné pri riadení pracovného kolektívu. Mal by ovládať ekonomické zákonitosti zamerané na podnikanie, vedenie účtovníctva, zostavovanie kalkulácie nákladov na nové materiály.

Tento odbor ďalej dopĺňa ekonomické, psychologické, estetické a výtvarné vedomosti absolventa potrebné pre úspešný výkon povolania.

Po úspešnom absolvovaní dvoch rokov štúdia, študent vykoná maturitnú skúšku, ktorá ho oprávňuje uchádzať sa o pomaturitné štúdium, alebo o štúdium na vysokých školách za rovnakých podmienok ako majú ostatné školy poskytujúce úplné stredné odborné vzdelanie.

  Absolvent je pripravený pracovať v oblasti kaderníctva a kozmetiky, a to v kaderníckych a kozmetických salónoch, menších firmách, v živnostenských zariadeniach, prevádzkach televízie,

v divadle, v hoteloch a v predajniach s kaderníckymi a kozmetickými prípravkami.


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31