Kozmetik - vizážista, kozmetička - vizážistka 6463 K

Dĺžka štúdia: 4 roky

Doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie a výučný list

Odbor je vhodný pre žiakov, ktorí úspešne absolvovali základnú školu.

Pre plnohodnotné vykonávanie povolania je nevyhnutná aj telesná zdatnosť žiaka a dobrý zdravotný stav. Žiak nesmie trpieť poruchami pohybového systému, chronickými a alergickými ochoreniami kože, najmä rúk a tváre, poruchami sluchu a zraku, závažnými ochoreniami CNS a psychickými poruchami. Kompenzovaná a subkompenzovaná epilepsia je akceptovateľná. Mal by ovládať a pestovať kultúru jednania, empatie, vystupovania a správania.

Príprava v študijnom odbore vytvára predpoklady na to, aby žiak získal vedomosti o podnikateľskej činnosti, o organizácii podnikania a drobného podnikania a s ním súvisiacich právnych úprav. Absolvent by mal ovládať odbornú terminológiu, mal by mať základné poznatky o diagnostike pleti a spôsobe jej ošetrenia, vedomosti o kozmetických materiáloch, ich zložení a použití, o typológii tváre, optickom pôsobení farieb pri líčení a korekciách tváre. Súčasťou prípravy je to, aby kozmetička vedela vhodne zvoliť účes, mala vedomosti o úprave vlasov na rozličné príležitosti, vedomosti o vývoji kultúry, estetike životného prostredia a vzhľadu. Po zručnostnej stránke by mal ovládať kompletné ošetrenie tváre, tela i rúk manuálne a aj s prístrojovou technikou, základné druhy líčenia s korekciou tváre, poskytnúť poradenskú službu, poznať módne trendy. Mal by vedieť citlivo a taktne komunikovať s ľuďmi a získať vedomosti o organizovaní a riadení prevádzky. Pracovník kozmetiky by sa mal vedieť orientovať na trhu s kozmetickými prípravkami a pomôckami, ovládať platné normy a technologické postupy, poznať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce tvorby a ochrany životného prostredia a neustále rozvíjať svoje odborné vzdelanie.

Okrem odborných vedomostí a zručností absolvent získa aj vedomosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu úplného stredného odborného vzdelania.

Pracovné uplatnenie absolventa: ako kozmetik v kozmetických a vizážistických salónoch, v súkromnom podnikaní, v liečebných zariadeniach, v predajniach kozmetiky a parfumériách, v obchodnej sfére kozmetického priemyslu, možnosť pracovať v modelingu, v divadle, filme, v umeleckej fotografii.

Absolventi, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku, majú možnosť ďalšieho vzdelávania rovnocenne s absolventmi iných škôl, vrátane štúdia na vysokých školách.


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30