Kozmetička a vizážistka 6362 M

Dĺžka prípravy v tomto odbore je štyri roky.

Odbor je vhodný pre dievčatá, ktoré úspešne absolvovali základnú školu. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou. Absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie.

Pre plnohodnotné vykonávanie povolania je nevyhnutná aj telesná zdatnosť žiaka a dobrý zdravotný stav. Žiak nesmie trpieť poruchami pohybového systému, chronickými a alergickými ochoreniami kože, najmä rúk a tváre, poruchami sluchu a zraku, závažnými ochoreniami CNS a psychickými poruchami. Kompenzovaná a subkompenzovaná epilepsia je akceptovateľná. Mal by ovládať a pestovať kultúru jednania, empatie, vystupovania a správania.

Príprava v študijnom odbore vytvára predpoklady na to, aby žiak získal vedomosti o podnikateľskej činnosti, o organizácii podnikania a drobného podnikania a s ním súvisiacich právnych úprav. Absolvent by mal ovládať odbornú terminológiu, mal by mať základné poznatky o diagnostike pleti a spôsobe jej ošetrenia, vedomosti o kozmetických materiáloch, ich zložení a použití, o typológii tváre, optickom pôsobení farieb pri líčení a korekciách tváre. Súčasťou prípravy je to, aby kozmetička vedela vhodne zvoliť účes, mala vedomosti o úprave vlasov na rozličné príležitosti, vedomosti o vývoji kultúry, estetike životného prostredia a vzhľadu. Po zručnostnej stránke by mal ovládať kompletné ošetrenie tváre, tela i rúk manuálne a aj s prístrojovou technikou, základné druhy líčenia s korekciou tváre, poskytnúť poradenskú službu, poznať módne trendy. Mal by vedieť citlivo a taktne komunikovať s ľuďmi a získať vedomosti o organizovaní a riadení prevádzky. Pracovník kozmetiky by sa mal vedieť orientovať na trhu s kozmetickými prípravkami a pomôckami, ovládať platné normy a technologické postupy, poznať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce tvorby a ochrany životného prostredia a neustále rozvíjať svoje odborné vzdelanie.

Okrem odborných vedomostí a zručností absolvent získa aj vedomosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu úplného stredného odborného vzdelania.

Pracovné uplatnenie - Absolventka študijného odboru kozmetička a vizážistka je kvalifikovaná pracovníčka, schopná uplatniť sa v kozmetických a vizážistických salónoch, má možnosť založiť si a úspešne prevádzkovať kozmetický salón, možnosť vykonávať poradenskú službu v oblasti kozmetiky a celkového vzhľadu, v modelingu, v divadle, filme, v umeleckej fotografii, má možnosť uplatnenia sa v Ústave lekárskej kozmetiky.

Absolventi, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku, majú možnosť ďalšieho vzdelávania rovnocenne s absolventmi iných škôl, vrátane štúdia na vysokých školách.


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31