Hostinský, hostinská 6489 H

Dievčatá a chlapci sa v tomto odbore pripravujú tri roky.

Pre plnohodnotné vykonávanie povolania je nevyhnutná aj telesná zdatnosť žiaka, dobrý zdravotný stav, kultúra jednania, vystupovania a správania.

Žiaci tu získavajú vedomosti z odborných predmetov ako napríklad: ekonomika, technológia, potraviny a výživa, technika obsluhy a ubytovacie služby. Nechýbajú tu ani všeobecnovzdelávacie predmety ako napríklad : slovenský jazyk, dejepis, matematika, cudzí jazyk, spoločenská komunikácia a iné.

Nemenej podstatnou oblasťou prípravy v odbore je predmet odborný výcvik, ktorý trvá polovicu školského roka a strieda sa v týždenných intervaloch s teoretickým vyučovaním. Žiaci ho vykonávajú pod dohľadom majstrov odbornej výchovy v školských zariadeniach a prevádzkach.

Absolvent:

  • vie prijímať a registrovať objednávky, podávať informácie o jedlách, nápojoch a ubytovacích službách,
  • vie pracovať s registračnou pokladnicou, inkasovať, robiť vyúčtovanie,
  • ovláda zásady komunikácie a správania sa v kontakte s hosťom,
  • vie zostavovať jedálne a nápojové lístky,
  • ovláda techniku podávania jedál a nápojov a vie pripraviť základné druhy miešaných nápojov,
  • ovláda činnosti súvisiace s ubytovaním hosťa,
  • ovládať technologické postupy bežných a pracovne náročných jedál teplej a studenej kuchyne, ako aj teplých, studených múčnikov a teplých nápojov,
  • ovláda rôzne formy a techniky obsluhy,
  • okrem odborných vedomostí a zručností má absolvent vedomosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu stredného odborného vzdelania.

Po úspešnom absolvovaní záverečnej odbornej skúšky žiak získa výučný list ako doklad svojho stredného odborného vzdelania. Ak má záujem, môže ďalej pokračovať v nadstavbovom štúdiu, kde má možnosť získať na základe maturitnej skúšky úplné stredné odborné vzdelanie.

Pracovné uplatnenie absolventa: absolventi sú pripravení na výkon povolania hostinský, ktorí sa uplatnia v službách ako zamestnanci reštaurácií, hotelov a ostatných zariadení spoločného stravovania a ako živnostníci. Príprava je zameraná predovšetkým na prácu kuchára a čašníka. Absolventi nájdu uplatnenie v penziónoch pri práci spojenej s ubytovaním, vydávaním a pripravovaním jedál.


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31