Kaderník 6456 H

Dievčatá a chlapci sa v tomto odbore pripravujú tri roky.

Pre plnohodnotné vykonávanie povolania je nevyhnutná aj telesná zdatnosť žiaka, dobrý zdravotný stav, kultúra jednania, vystupovania a správania.

Do tohoto učebného odboru môžu byť prijatí absolventi ZŠ, ktorí netrpia poruchami pohybového ústrojenstva, dýchacích ciest, alergickými ochoreniami, ochoreniami srdca a centrálnej nervovej sústavy. Dôležitým predpokladom pre úspešné zvládnutie odboru kaderník je aj zraková a sluchová ostrosť.

Žiaci tu získavajú vedomosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov ako sú: slovenský jazyk, cudzí jazyk, matematika, občianska náuka, dejepis, ekológia a podobne.

Medzi veľmi dôležité odborné predmety patria predmety ekonomického charakteru, výpočtová technika, zdravoveda, chémia, materiály, technológia, psychológia a spoločenská výchova, odborné kreslenie a odborný výcvik.

Odborný výcvik vykonávajú pod dohľadom majstrov odbornej výchovy v školských zariadeniach a zmluvných prevádzkach. Samotný odborný výcvik trvá približne polovicu školského roka a strieda sa v určitých časových intervaloch (najčastejšie týždenných) s teoretickým vyučovaním.

V odborných predmetoch ako sú materiály, technológia a odborný výcvik žiaci získavajú vedomosti o pôsobení kaderníckych materiálov na vlasy a pokožku, o jednotlivých pracovných postupoch kaderníckych prác, vlasovej kozmetiky, o výrobe vlasových doplnkov, úprave parochní a o základoch manikúry, líčenia a starostlivosti o pleť. V odbornom kreslení si osvoja zásady o náčrtoch a schémach vlasových účesov.

Absolvent odboru by mal ovládať všetky práce a zručnosti spojené s tvorbou jednoduchého a náročného dámskeho a pánskeho účesu. Mal by mať osvojené všetky techniky strihania, technologické postupy pri farbení, melírovaní a odfarbovaní vlasov, preparácie vlasov a ich chemickej úprave . Mal by ovládať typológie tváre , ktoré mu pomáhajú pri výbere vhodného strihu a účesu . Súčasťou vedomostí absolventa tohoto odboru je aj poskytovanie odborného poradenstva, ktoré sa týka zlepšenia kvality vlasov a vlasovej pokožky.

Absolvent:

  • ovláda pracovné postupy všetkých kaderníckych prác, manikúry, líčenia a starostlivosti o pleť, úpravu parochní,
  • ovláda techniky vodovej ondulácie,
  • vie pracovať s elektrickými ondulačnými železami,
  • ovláda techniky strihania vlasov a náročnú účesovú tvorbu
  • pozná správne postupy pri preparácii vlasov, výrobu vlasových doplnkov a úpravu parochní,
  • ovláda práce spojené s odfarbovaním a farbením vlasov,
  • pozná postupy dôležité pre ošetrovanie a regeneráciu vlasov,
  • ovláda základy kozmetiky,
  • ovláda zásady prvej pomoci, má znalosti o chorobách pokožky a vlasov
  • okrem odborných vedomostí a zručností má absolvent vedomosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu stredného odborného vzdelania.

Po úspešnom absolvovaní záverečnej odbornej skúšky získa žiak výučný list ako doklad svojho odborného vzdelania. Ak má záujem, môže ďalej pokračovať v nadstavbovom štúdiu, kde má možnosť získať na základe maturitnej skúšky úplné stredné odborné vzdelanie.

Pracovné uplatnenie absolventa: vo vlasových štúdiách, v kaderníckych salónoch, v hotelových službách, v liečebných zariadeniach, v kaderníckych dielňach televízie, divadla, v súkromnom podnikaní apod.


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31