Mäsiar

Učebný odbor mäsiar číslo odboru: 2954 H

Dievčatá a chlapci sa v tomto odbore pripravujú tri roky. Pre plnohodnotné vykonávanie povolania je nevyhnutná aj telesná zdatnosť žiaka a dobrý zdravotný stav.

Žiaci tu získavajú odborné vedomosti z ekonomickej oblasti, výpočtovej techniky, psychológie predaja, technológie, potravín a výživy, obchodnej prevádzky a vedomosti o strojoch a zariadeniach. Dôležitú súčasť tu tvoria aj všeobecnovzdelávacie predmety ako napríklad slovenský jazyk, cudzí jazyk, dejepis, občianska náuka, matematika, ekológa a pod. Nemenej podstatnou oblasťou prípravy v odbore je predmet odborný výcvik, ktorý trvá polovicu školského roku a strieda sa v týždenných intervaloch s teoretickým vyučovaním. Odborný výcvik vykonávajú žiaci v školských zariadeniach alebo zmluvných prevádzkach.

Absolvent tohto odboru by mal poznať základy jatočníctva, základné druhy mäsiarskych výrobkov, technologické postupy výroby, príslušné normy platné pri výrobe a kontrole mäsiarskych výrobkov, princípy a prevádzku mäsiarskych poloautomatických i automatických strojov a zariadení, zásady hygieny a sanitácie, psychológiu predaja, zásady predaja mäsa a mäsových výrobkov, zásady aranžovania a propagácie potravinárskeho tovaru.

Absolvent by mal vedieť pripraviť suroviny na výsek a výrobu rôznych druhov mäsových výrobkov, vyrobiť určené mäsové výrobky, upraviť mäso na predaj, aplikovať základné techniky balenia, zásady správneho skladovania a mal by vedieť profesionálne komunikovať so zákazníkom.

Po úspešnom absolvovaní záverečnej odbornej skúšky žiak získa výučný list ako doklad svojho stredného odborného vzdelania.

Pracovné uplatnenie

Absolventi tohto trojročného učebného odboru sú pripravení na výkon odborných činností v potravinárstve, vo veľkovýrobných podmienkach, v stredných i malých podnikoch, ako aj na samostatné podnikanie. Uplatnenie môžu nájsť v oblasti predaja mäsa a mäsových výrobkov, v mäsopriemysle alebo pracovať samostatne v mäsiarskych prípadne gastronomických prevádzkach.


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31